วารสารการบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา Educational Administration and Innovation Journal ISSN: 2822-0056 (Print) ISSN 3027-8384 (Online)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2566): วารสารการบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา 3/2 (กรกฏาคม -ธันวาคม) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy