วารสารการบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา Educational Administration and Innovation Journal ISSN: 2822-0056 (Print) ISSN 3027-8384 (Online)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ฉากทัศน์แห่งอนาคตการศึกษา จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy