วารสารการบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา Educational Administration and Innovation Journal ISSN: 2822-0056 (Print) ISSN 3027-8384 (Online)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2567): วารสารการบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา 4/1 (มกราคม - เมษายน) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy